Demo (Vadelma ja KADOS)

Kolibre Vadelma
Kolibre Vadelma on äänikirjasoitin näkövammaisille, joka esittelee Kolibren julkaiseman avoimen lähdekoodin mahdollisuuksia. Kolibren äänikirjasoitin voidaan rakentaa monelle erilaiselle laitteistolle.

Esittelyä varten Kolibre on julkaissut ohjeet kuinka se voidaan rakentaa Raspberry Pi-laitteistolle. Ratkaisulle on annettu tässä yhteydessä nimeksi Kolibre Vadelma (eng. Raspberry). Lähdekoodi ja releases on julkaistu täällä sisältäen soittimen rakennusohjeet wikissä (englannin kielellä).

Kolibre on myös julkaissut sarjan videoita, jotka esittelevät Vadelman toimintoja, osoitteessa youtube.com/user/kolibreorg/videos. Vadelma tukee vakiintunutta kansainvälistä Daisy 2.02- ja Daisy3-standardit* sekä Daisy Online Delivery-protokollan* perustoimintoja.


Kolibre KADOS (ja Kobra)
Kolibren palvelinratkaisun nimeksi on annettu Kolibre KADOS (Kolibre Adaptive Daisy Online Server/Service) ja se perustuu internetpalvelimien vakiintuneeseen komentosarjakieleen PHP:hen. Kolibre KADOS lähdekoodi on ladattavissa osoitteessa github.com/kolibre/Kolibre-KADOS ja kääntämistä varten tarvittavat ohjeet ovat wikissä. Palvelinratkaisu tukee Daisy Online Delivery-protokollan* perustoimintoja ja toimii mm. Linux-käyttöjärjestelmässä. Palvelinratkaisun avulla voidaan jakaa erilaisia Daisy-kirjoja erilaisiin soittimiin, jotka tukevat Daisya. Kolibre KADOS toimii esimerkiksi Kolibre Vadelma palvelimena.

Joulukuussa 2019 Kolibre sai REST API backend rajapinta nimeltä Kobra valmis, joka on Kadoksen tietokannan hallitsemiseen varten rakennettu. Tämä ratkaisu helpottaa jakeluratkaisun käyttöönotto organisaatioissa ja Kobra on suunniteltu Dockerille. Työ on mahdollista seurata osoitteessa github.com/kolibre/kobra/projects.

Osoitteessa kados.kolibre.org löytyy KADOS demo-palvelu joka tukee molemmat versiot DODP-standardista. Palvelu nollataan automaattisesti joka päivä kello 0:00 CET.

Kolibren tavoite on varmistaa Kadoksen toiminta markkinassa olevien Daisysoittimien kanssa ja aloitti vuonna 2018 testejä. Raportti testeistä on saatavilla sivulla http://www.kolibre.org/en/kados-interoperability. Kadokseen on myös tehty wish list, joka löytyy osoitteessa github.com/kolibre/Kolibre-KADOS/wiki/KADOS-wish-list.

*Daisy, mikä se on?
Daisy-standardin tarkoituksena on luoda painetun julkaisun tuntu äänijulkaisun muodossa. Daisy Online Delivery-protokollan tarkoituksena on yhdenmukaistaa menetelmä, jolla voidaan helposti hakea ja kuunnella äänijulkaisuja internetissä, esimerkiksi äänikirjoja tai äänilehtiä. Daisy-standardit ovat levinneet hyvin laajasti ja kansainvälisesti äänikirjastoihin sekä näkövammaisorganisaatioihin. Sitä tukevat monet kaupalliset soittimet ja jakelujärjestelmät. Standardeja kehittää ja hallinnoi kansainvälinen Daisy-konsortio, www.daisy.org.

Kolibre Vadelma setup
Jos haluat rakentaa oma Kolibre Vadelma-soitin, tarvitset:
• Raspberry Pi, model 2 tai 3
• Micro-USB virtalähde
• Micro-SD-kortti softalle (min 256 MB)
• Numpad USB (malli Deltaco TB-121 demossa, mutta muita toimii myös tai tavallinen USB-näppäimistö)
• Kaiuttimet (3,5 mm plugilla)

Kolibre Vadelma valikko
Kolibre Vadelmassa navigoimiseen tarvitaan ohjauspaneeli, esimerkiksi usb-yhteydellä toimiva näppäimistö tai numeronäppäimistö. Vadelma on suunniteltu toimimaan yksinkertaisimmin numeronäppäimistöllä, mutta se voidaan myös määrittää käytettäväksi muilla ohjaimilla, kenties vaikka tulevaisuudessa ääniohjauksella?

Numeronäppäimistön näppäimet on kartoitettu Daisy-julkaisujen navigoinnissa laajasti käytetyn mallin mukaan. Tämä tarkoittaa, että keskeisimmät näppäimät ovat nuolet ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Usb-numeronäppäimistössä nämä näppäimet ovat tavallisesti merkitty nuolilla niin, että numero viisi, jossa on kosketuspiste, on keskellä.

Napit on jaettu seuraavasti esittelyssä käytetyllä numeronäppäimistöllä.
• Sarkainnäppäin (tässä ylhäällä vasemmalla): Käynnistys ja valmiustila
• Vinoviiva: Äänenvoimmakkuuden lisäys
• Tähti: Äänenvoimakkuuden pienennys
• Miinus: Puheen nopeuden hidastaminen
• Plus: Puheen nopeuden lisääminen
• Numeronäppäin 1: Kirjanmerkit
• Numeronäppäin 2: Nuoli alas
• Numeronäppäin 3: Pikavalikko
• Numeronäppäin 4: Nuoli vasemmalle
• Numeronäppäin 5: Toisto ja tauko
• Numeronäppäin 6: Nuoli oikealle
• Numeronäppäin 7: Hyppää taaksepäin (30 sekuntia toiston aikana)
• Numeronäppäin 8: Nuoli ylös
• Numeronäppäin 9: Kotisivulle (kirjahylly)

Image: