Vad är Kolibre?

Tillgängligt för alla
Kolibre är en ideell organisation vars syfte är att främja informationssystem som hjälpmedel för personer med läshandikapp. Programdelarna som Kolibre förvaltar och utvecklar publiceras efterhand som öppen källkod, tillgänglig för alla intressenter på github.com/kolibre.

Brett samarbete
Kolibre strävar till ett brett samarbete mellan organisationer, företag och privatpersoner kring utveckling av anpassade informationssystem för personer med olika behov. På dessa webbsidor finner du information om Kolibres verksamhet och hur du kan ta del av resultaten samt bidra till utvecklingen.

Kolibre Vadelma, en talboksspelare för synskadade
Som ett exempel på Kolibres verksamhet har föreningen i en serie projekt utvecklat en internetbaserad talboksspelare vid namn Kolibre Vadelma och en tillhörande serverlösning Kolibre KADOS. Se mera information under menyn Demo (Vadelma och KADOS).