Demo (Vadelma och KADOS)

Kolibre Vadelma
Kolibre Vadelma är en fullt fungerande DAISY-talboksspelare med syftet att demonstrera möjligheterna med den källkod som Kolibre förvaltar. Programvaran kan byggas fritt för olika hårdvaru-plattformer och Kolibre har i demonstrationssyfte publicerat instruktioner hur den kan byggas på en Raspberry Pi-plattform (som finns att köpa i butik för cirka 35 euro).

Källkoden har publicerats på utvecklarportalen Github, inklusive instruktioner hur spelaren kan byggas för en Raspberry Pi. Lösningen har i detta sammanhang namngetts Kolibre Vadelma (det finska ordet för hallon, som på engelska är raspberry). Kolibre Vadelma stöder de etablerade DAISY 2.02- och DAISY3-standarderna samt alla obligatoriska funktioner i DAISY Online Delivery protocol version 1.

  • Kolibres programvarubibliotek är tillgängliga på adressen github.com/kolibre.
  • Instruktionerna för att bygga en spelare är tillgängliga i en wiki.
  • De olika versioner vi byggt kan laddas ner som färdigt installerbara filer här.
  • För Kolibre-biblioteken finns en önskelista på nya funktioner här.
  • Vi har även en Github wiki för utvecklare.

Kolibre har publicerat en serie videoklipp på youtube.com/user/kolibreorg/videos där Vadelmas funktioner demonstreras. Nedan en introduktion:


Kolibre KADOS
Kolibres serverlösning har givits namnet Kolibre KADOS (Kolibre Adaptive Daisy Online Server/Service) och är baserad på det etablerade skriptspråket PHP. Den öppna källkoden finns på adressen github.com/kolibre/Kolibre-KADOS inklusive bygginstruktioner i wikin. Serverlösningen stöder basfunktionerna i DAISY Online Delivery-protokollet*. Med serverlösningen kan talböcker distribueras via internet till spelare som kan spela upp dem (exempelvis ovan nämnda Kolibre Vadelma).

En demo av KADOS med testmaterial finns på adressen http://kados.kolibre.org. En önskelista för nya funktioner i KADOS finns här.

*DAISY, vad är det?
DAISY-standardernas syfte är att återskapa upplevelsen av en tryckt publikation för personer med läsnedsättning, oftast så att den läses upp av en inspelad röst eller en talsyntes. DAISY Online Delivery-protokollets syfte är att standardisera en metod för att enkelt hämta och lyssna på talpublikationer över internet, exempelvis talböcker eller taltidningar.

DAISY-standarderna har en bred spridning bland talboksbibliotek och synskadeorganisationer över hela världen och stöds av många talboksspelare anpassade för synskadade. Standarderna utvecklas och förvaltas av det internationella DAISY-konsortiet, www.daisy.org.

Kolibre Vadelma setup
Följande tillbehör behövs för att bygga en egen spelare (med en färdig image):
• Raspberry Pi, model 2 eller 3
• Micro-USB strömförsörjning
• Micro-SD-kort för programvaran (min 256 MB)
• Numpad USB (modell Deltaco TB-121 i demon, men andra fungerar också eller ett vanligt USB-tangentbord)
• Högtalare (med 3,5 mm plugg)

Kolibre Vadelma navigering
För att navigera i Kolibre Vadelma behövs en styrpanel, exempelvis ett tangentbord eller en nummerpanel (numpad, keypad) med usb-anslutning. Vadelma är designad att fungera enklast vid användning med en nummerpanel, men kan även konfigureras att använda andra styrenheter, vem vet, i framtiden kanske även röststyrning?

Tangenterna på nummerpanelen är mappade enligt en modell som många Daisy-spelare använder för navigering i Daisy-publikationer. Det betyder att det finns ett mönster för pil upp, ner, vänster och höger. På usb-nummerpaneler finns dessa tangenter vanligen utmärkta med pilar, så att nummer fem med den taktila punkten kommer i mitten.

Knapparna är fördelade enligt följande på nummerpanelen använd i demonstrationen.
• TAB-knappen (här uppe till vänster): Start och standby
• Backslash: Volym upp
• Stjärna: Volym ner
• Minus: Hastighet på tal ner
• Plus: Hastighet på tal upp
• Knapp 1: Bokmärken
• Knapp 2: Pil ner
• Knapp 3: Snabbmeny
• Knapp 4: Pil vänster
• Knapp 5: Play och paus
• Knapp 6: Pil höger
• Knapp 7: Hopp bakåt (30 sekunder vid uppspelning)
• Knapp 8: Pil upp
• Knapp 9: Hem (bokhylla)

Image: