För utvecklare

Snabbstart
Dokumentation för utvecklare om de olika Kolibre-kodbiblioteken återfinns i libkolibre-builder wikin. Hur man bygger en kolibre-image för en Raspberry Pi-enhet förklaras i angstrom-manifest wikin och hur en demo webbtjänst kan riggas beskrivs i Kolibre KADOS wikin. Dokumentation för utvecklare finns endast på engelska.

För Vadelma och klientbiblioteken finns en önskelista på funktioner här och för KADOS här. Förslag och bidrag till andra funktioner är välkomna!

Hur kan jag påverka?
En viktig del av Kolibres verksamhet är att göra utvecklingsresultaten tillgängliga på ett professionellt sätt. Detta är speciellt viktigt för alla utvecklare som är intresserade av att använda resultaten för eget eller sin uppdragsgivares behov, vare sig det är ett företag eller en ideell organisation.

Ett öppet källkodsprojekt behöver ett fungerande ekosystem. Utvecklare och användare behöver har möjlighet att bidra till utvecklingen, reparera eventuella fel och ge förslag till nya funktioner. Kolibre har valt att använda sig av portalen Githubs verktyg för att på bästa sätt kunna koordinera ett utvecklarsamfund.

Kolibres utvecklarsidor (endast på engelska) finner du på github.com/kolibre.

Licensiering
Kolibre har valt att publicera programdelarna som öppen källkod, vilket betyder de är öppet tillgängliga för alla intresserade på internet. Källkodens licens klargör eventuella frågor kring upphovsrätt och användningsrätt, vilket gör det tryggt att ta i bruk programdelarna.

För att användaren av den öppna källkoden ska vara medveten om rättigheter och skyldigheter bifogas en licens med varje programdel. Kolibre har valt att använda sig av licensen GNU Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 eller senare. Licensens innehåll hittas här (finns ej ännu på svenska) samt i källkoden till de enskilda programdelarna.

Gällande licens och kodbidrag finns mera information på de engelskspråkiga sidorna.