Kolibre publicerar programvara för talpublikationer öppet

Pressmeddelande 18.10.2012

Resultat av Pratsam-systemets utveckling sedan år 2003
Målgrupp personer med läshandikapp

Den under våren 2012 bildade föreningen Kolibre r.f. har publicerat de första programdelar till ett system som gör det möjligt att på ett effektivt sätt producera, distribuera och konsumera digitala talpublikationer via internet.
Fler programdelar kommer att publiceras framöver och den öppna modellen gör det möjligt att utnyttja komponenterna för alla ändamål, även internationellt.

De tidigare versionerna av programdelarna har utvecklats inom Pratsam-projekten sedan år 2003, med finansiering i huvudsak från Penningautomatföreningen RAY. Tack vare Pratsam-systemet kan över 2000 finländare med läshandikapp enkelt ta del av talpublikationer, även med en lättanvänd mobil spelare. Projekten har även utvecklat stöd för talsyntes, som gör det möjligt att kostnadseffektivt producera stora mängder talpublikationer med naturligt och mänskligt tal. Programdelarna som publiceras stöder även Daisy, den internationella standarden för talpublikationer och Daisy Online, den internationella standarden för överföring av talpublikationer via internet.

Kolibre r.f. har grundats av samarbetsparterna inom Pratsam-projekten – Norra Österbottens svenska synskadade r.f. (NÖSS), Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) och Pratsam Ab – med syftet att publicera projektens resultat öppet för alla och att koordinera det framtida samarbetet. Visionen för Kolibres ekosystem är att alla ska få tillgång till talpublikationer med en naturlig röst var som helst i en individuellt anpassad mottagare - vare sig det gäller smarttelefoner, datorer, läsplattor eller skräddarsydda spelare för läshandikappade.

Synskadades Centralförbund r.f., det nationella Celia-biblioteket och Finlands center för öppna informationssystem – COSS hör till Kolibres samarbetsnätverk. Programdelarna publiceras öppet och gör det möjligt för alla intressenter att använda och utveckla systemet för eget behov. Publiceringen görs enligt bästa praxis inom öppen källkodspublicering.

Mera information:
Martin von Willebrand, Kolibre rf ordförande, tfn 040-7701818
Daniel Ainasoja, tf verksamhetsledare, tfn 050-5274174

Kolibre rf: kolibre.org
Distribution: github.com/kolibre
Twitter.com/kolibreorg
Facebook.com/kolibreorg